Hoe kunt u de AeroChamber® voorzetkamer optimaal gebruiken?

Beoogd gebruik

Deze houder is bedoeld om te worden gebruikt in combinatie met een doseerinhalator om aerosolmedicatie af te geven aan de longen van de patiënt.

Vóór elk gebruik

De houder kan direct na het uitpakken worden gebruikt. Let erop dat u vóór gebruik deze instructies en de bij de inhalator geleverde instructies zorgvuldig leest. Controleer de houder nauwkeurig en vervang deze onmiddellijk als deze beschadigd is of als er onderdelen ontbreken.

Instructies

1 Verwijder de doppen van de inhalator en de houder. Schud de inhalator onmiddellijk voor gebruik volgens de instructies die bij de inhalator zijn geleverd.
2 MASKER: Plaats de inhalator in het achterstuk van de houder. Breng het masker aan op het gezicht en zorg voor een effectieve afdichting.
MONDSTUK: Plaats de inhalator in het achterstuk van de houder. Plaats het mondstuk in de mond en sluit uw lippen eromheen om een effectieve verzegeling te garanderen.
3 MASKER: Adem uit en druk eenmaal op de inhalator aan het begin van een langzame inademing. Houd het masker op zijn plaats en adem 5 tot 6 keer in en uit door de houder.
MONDSTUK: Adem uit en druk eenmaal op de inhalator aan het begin van een langzame inademing.
Inhaleer langzaam en diep door de houder tot een volledige ademhaling is bereikt. Houd uw adem 5 tot 10 seconden in voordat u uitademt. OF adem uit en druk eenmaal op de inhalator aan het begin van een langzame inademing. Adem 2 tot 3 seconden lang in en uit door de houder en houd de lippen rond het mondstuk van de kamer.

Hoe de AeroChamber® met mondstuk te gebruiken

Hoe de AeroChamber® met masker te gebruiken

Opmerkingen

• Inhalatie – VERTRAAG als u een fluittoon hoort, dit houdt in dat u te snel inademt (voor volwassen modellen).
• Als iemand u helpt, kan hij/zij de Flow-Vu® inhalatie-indicator gebruiken om een goede aansluiting te realiseren, door de inhalator met inhalatie in te drukken en het aantal opgenomen ademhalingen te tellen. De Flow-Vu® indicator beweegt naar u toe terwijl u inademt en beweegt alleen als u een goede afdichting hebt.
• Dien één (1) pufje tegelijk toe. Volg de instructies die met de inhalator zijn meegeleverd, over hoe lang u moet wachten voordat u dit moet herhalen.